ons Anne

Actief bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving, daar sta ik voor op in de morgen! Ik krijg energie van het communiceren en discussiëren over de belangrijke zaken in het leven; circulaire economie, voedselproductie, klimaatverandering. Hierbij probeer ik altijd de theorie naar tastbare begrippen te vertalen; wat kan de circulaire economie voor jou betekenen? Duurzaam gedrag komt immers voort uit begrip voor het belang ervan.

Het liefst wil ik alles in deze wereld zo goed mogelijk begrijpen: er zijn weinig dingen die mijn interesse níet wekken! Daarin ben ik constant op zoek naar praktische toepassingen voor de kennis die ik vergaar. Mijn persoonlijkheid kenmerkt zich dan ook door enthousiasme en gedrevenheid. Met één voet in de inhoud voel ik me het prettigst: ik zorg voor een gedegen analyse en uitwerking van ieder stap in het proces. Daarbij beloop ik met liefde het lastige pad als dat tot een beter resultaat leidt.

Motivatie en goede resultaten gaan hand en hand met een fijne werksfeer. Bij onsburo merk ik pas echt hoe essentieel dat is. Ik vind het erg belangrijk dat ik ook vooral mezelf kan zijn en kan doen waar ik goed in ben. Als je tevreden bent, ben je een gelukkig mens: een belangrijke les die mijn oma me heeft meegegeven. Je bent verantwoordelijk voor je eigen geluk, dus geniet van het leven en zeker ook van de kleine dingen. Een lange, verre reis kan me even gelukkig maken als een wandeling over de hei! In mijn vrije tijd doe ik dan ook vooral dingen waar ik gelukkig van word: zwemmen, koken voor vrienden en in de natuur zijn.

Ruimte voor Energie

Ruimte voor Energie

Een breed gedragen kansenkaart voor Zuidoost-Brabant met de ruimtevraag voor duurzame energieopwekking

Integrale Aanpak Zwerfafval

Integrale Aanpak Zwerfafval

Plan, uitvoer en verantwoording zwerfafvalvergoeding.

Burgerparticipatie trajecten

Burgerparticipatie trajecten

Overheden en inwoners samen aan tafel