Vrijdag 1 november stonden 80 ZAP-vrijwilligers van De Kempengemeenten in het zonnetje!

De Kempengemeenten zijn heel erg blij met de ZAPpers (ZwerfAfvalPakkers) die zich belangeloos inzetten om zijn of haar eigen omgeving en gemeente schoon te houden. Door dit werk worden de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden steeds schoner. En daarvoor mogen zij heel nadrukkelijk in het zonnetje gezet worden! Deze dag is een mooie gelegenheid om waardering en dankbaarheid uit te spreken, voor de onmisbare rol van de ZAPpers.

Een gezellige en interessante dag!
De ZAPpers werden in het gemeentehuis in Eersel hartelijk welkom geheten en vertrokken daarna gezamenlijk naar Boxtel. Ze werden ontvangen met koffie of thee en een stukje gebak, en aansluitende bedankt door de wethouders. Daarna gingen de vrijwilligers in 4 groepen op pad om alle facetten van Holland recycling te bekijken. De middag werd afgesloten met een gezellige borrel en een presentatie van onsburo.

Het nut van ZAPpers
ZAPpers zijn onmisbaar in een maatschappij die in toenemende mate afhankelijk is van vrijwilligers, zeker op het gebied van het rapen van zwerfafval. Het werk is belangrijk, het geeft voldoening, en het kan een invulling zijn voor talenten die anders niet aan bod komen. Het kan de blik verruimen, sociale contacten verstevigen en wellicht het meest belangrijke: het geeft ook erg veel voldoening!

Momenteel zijn er meer dan 170 ZAP-vrijwilligers actief, maar er zijn nog steeds veel gebieden waar geen ZAPper actief is. Wilt u ook bijdragen aan een schone omgeving binnen De Kempengemeenten? Of heeft u tips of ideeën om zwerfafval aan te pakken? Laat het ons weten via: teamschoon@onsburo.eu. De gemeente zorgt ervoor dat u van alle materialen wordt voorzien en dat de volle zakken zwerfafval afgevoerd worden.

'ZAP-vrijwilligers zijn onmisbaar!'