Rokende steenkoolcentrales, ronkende motorvoertuigen en vlammende gasfornuizen; fossiele brandstof is prominent aanwezig in onze samenleving. De bronnen van fossiele energie, opgebouwd gedurende miljoenen jaren, raken in rap tempo uitgeput. Zonder een snelle, ingrijpende verandering in onze manier van denken en doen, kunnen we onze samenleving niet meer van energie voorzien. onsburo helpt met omdenken, om over te stappen van een eindig naar een duurzaam systeem: de energietransitie!

Van fossiel naar groen
Duurzame energie put de aarde niet uit, maar maakt gebruik van hernieuwbare bronnen zoals zon, wind en waterkracht. Investeren in duurzame technieken versterkt het karakter van Nederland als een kenniseconomie, zorgt voor economische vooruitgang en hoogwaardige werkgelegenheid. Daarnaast worden we door zelf duurzame energie te produceren onafhankelijk van buitenlandse economieën. Daarom is energie een onmisbare pijler in het creëren van een circulaire economie.

Samen naar een breed gedragen oplossing
De energietransitie gaat niet over één nacht ijs. Opslag en transport van duurzame energie en ruimtelijke inrichting zijn even belangrijk als productie. onsburo verbindt de juiste partijen en brengt behoeftes en kansen in kaart. Hoeveel energie moet er opgewekt worden? Welke mix van technieken willen we hiervoor inzetten? Wat zijn de belangen en verhoudingen? Waar ontstaan nieuwe verdienmodellen?

Wat wij doen

  • Energieneutraliteit: van gebouw tot regio
  • Duurzame energie opwekken: idee, vergunning, uitvoering
  • Duurzame business cases ontwikkelen en partners samenbrengen
  • Wij zijn altijd op zoek naar iets nieuws. Innovatieve ideeën, anders denken. Wil jij iets veranderen? Kom met ons praten!

Meer circulair
Benieuwd op welke manieren wij nog meer werken aan een circulaire wereld?

Ruimte voor Energie

Ruimte voor Energie

Een breed gedragen kansenkaart voor Zuidoost-Brabant met de ruimtevraag voor duurzame energieopwekking

Milieujaarverslag gemeente Valkenswaard

Milieujaarverslag gemeente Valkenswaard

Wat doet de gemeente aan de bescherming van het milieu?

Zorgresidentie Scheyvenhof

Zorgresidentie Scheyvenhof

Bestemmingsplan Zorgresidentie Scheyvenhof

"onsburo verbindt de juiste partijen en brengt behoeftes en kansen in kaart."