Kun je je een dag in je leven herinneren waarop je géén afval hebt geproduceerd? Onze manier van leven zorgt aan de lopende band voor producten (lege verpakkingen, gebruikte kleding, bedorven voedsel) die we niet meer kunnen gebruiken. Maar klopt het systeem wel als we continue producten produceren waar geen plek voor is in onze samenleving? Om ze vervolgens te verbranden of storten en niet meer naar omkijken? onsburo helpt met omdenken, om van afval weer grondstof te maken en afval te voorkomen: de materiaaltransitie!

Van afval naar grondstof
De natuur kent geen stoffen die buiten de kringloop vallen. Alle materialen die nodig zijn worden continue hergebruikt, er bestaat geen afval. Zo willen we ook onze maatschappij inrichten, want ook economisch gezien is een circulaire economie zinvoller dan een lineaire economie. Grondstoffen worden immers almaar schaarser. Bij het ontwerp al nadenken over de levensloop van een product, is belangrijk. Dit maakt het een stuk makkelijker om materialen in de eindfase te scheiden, zodat ieder einde een nieuw begin heeft. Dat is de materiaaltransitie in het licht van een circulaire economie!

Samen naar een breed gedragen oplossing
onsburo brengt het potentieel voor een circulaire grondstoffenkringloop in kaart. Wat zijn de voordelen voor bedrijven, burgers, overheden? Hoe kunnen we service voor burgers verhogen, kosten laag houden en de opbrengst optimaliseren? Wat is nodig om de ideale situatie te bereiken? Iedere situatie vergt maatwerk. Een breed gedragen systeem ontwikkel je namelijk niet vóór maar creëer je mét de gemeenschap!

Wat wij doen

  • Huishoudelijk afvalinzameling: strategie, beleid, burgerparticipatie, oplossingen en pilots
  • Bedrijfsmatig afval scheiden: bedrijfsscan, plan, omschakelen
  • Werkgelegenheid creëren met afvalinzameling
  • Afval voorkomen: meedenken, omdenken, voorkomen
  • Zwerfafval: aanpak, voorkomen, bewustwording, gedragsverandering
  • Wij zijn altijd op zoek naar iets nieuws. Innovatieve ideeën, anders denken. Wil jij iets veranderen? Kom met ons praten!

Meer circulair
Benieuwd op welke manieren wij nog meer werken aan een circulaire wereld?

Afvalproef Hoogbouw gemeente Best

Afvalproef Hoogbouw gemeente Best

Samen met hoogbouw bewoners een nieuwe manier van afval inzamelen testen

Hoogfrequent afval inzamelen en banen creëren

Hoogfrequent afval inzamelen en banen creëren

Inzamelproef huishoudelijk afval gemeente Waalre met elektrische fiets

Carna(f)val

Carna(f)val

Op een carnavaleske manier integreren we in de carnavalsoptochten en beïnvloeden we feestvierders onbewust over hun afval.

"Ook economisch gezien is een circulaire economie zinvoller dan een lineaire economie."