Ruimtelijke impact van duurzame energieopwekking, leegloop van dorpen, woningtekort in stedelijke gebieden, stankoverlast en gezondheidsrisico’s door dierhouderij. Onze maatschappij groeit en verandert. Hoe gaan we daar mee om? Hoe blijven we optimaal gebruik maken van de ruimte om ons heen? onsburo ziet de ruimte om ons heen als een groot speelveld waar we met z’n allen op een duurzame manier gebruik van moeten maken: de omgevingstransitie!

Onze droom
Een plek waar we heerlijk wonen, aangenaam werken en ontspannen recreëren. Gebieden die we op een gemakkelijke manier kunnen bereiken en landschappen waar we van genieten. Nu en in de toekomst. Dat is onze droom.

Duurzaam gebruikmaken van gebieden betekent dat we deze niet uitputten, maar er juist optimaal van genieten. Zowel wij als de generaties na ons. Een gebied kan van functie veranderen, maar zou niet onbruikbaar moeten worden. Daarom is het belangrijk dat we nu al rekening houden met deze veranderingen. Wij zien een toekomst waarin de industrie duurzaam produceert, flexibele woningen voor verschillende generaties staan, cultuurhistorische schatten behouden blijven en opbrengsten uit gebieden lokaal worden geïnvesteerd. Het zijn maar enkele voorbeelden van de gebiedstransitie als onderdeel van de circulaire economie.

Samen naar een breed gedragen oplossing
Een uitdaging heeft nooit maar één kant. onsburo belicht daarom een probleem altijd van meerdere kanten. Wij gaan op zoek naar de oplossing voor de onderliggende vraag. Wat speelt er lokaal in een gebied? Welke belangen zijn er? Wat vinden inwoners? Hoe krijgen we essentiële gesprekspartners aan tafel?

Wat wij doen

  • Duurzame gebiedsontwikkeling
  • Breed gedragen beleid ontwikkelen voor duurzaam bouwen en ontwikkelen
  • Verander trajecten in traditionele industrie
  • Bestemmingsplannen met duurzame visie
  • Cradle to cradle (C2C) en duurzaam bouwen integreren in bouwplannen
  • Duurzaam herbestemmen van gebouwen, bijvoorbeeld van kantoor naar woonruimte
  • Wij zijn altijd op zoek naar iets nieuws. Innovatieve ideeën, anders denken. Wil jij iets veranderen? Kom met ons praten!

Meer circulair
Benieuwd op welke manieren wij nog meer werken aan een circulaire wereld?

Burgerparticipatie: wijkvisie Cobbeek

Burgerparticipatie: wijkvisie Cobbeek

Samen met bewoners een toekomstbeeld schetsen voor de wijk

Team Gebouwde Omgeving

Team Gebouwde Omgeving

Totaalprojecten in de bouw van visie tot uitvoering

Zorgresidentie Scheyvenhof

Zorgresidentie Scheyvenhof

Bestemmingsplan Zorgresidentie Scheyvenhof

"Wij gaan op zoek naar de oplossing voor de onderliggende vraag."