Maastricht wilde een nieuwe toekomststrategie voor een duurzame verwerking van hun huishoudelijk afval. onsburo is gevraagd om de gemeente te ondersteunen bij het opstellen van een nieuw afvalbeleidsplan. Op 5 april 2016 heeft de raad het beleidsplan ‘Op weg naar een afvalloos Maastricht in 2030’ vastgesteld. Een ambitieus beleidsplan met veel aandacht voor participatie van inwoners!

Samen naar een afvalloos Maastricht
De uitvoering van het nieuwe beleid doet de gemeente samen met de bewoners van Maastricht. Cocreatie zorgt immers voor een echt commitment aan het doel waardoor de kans op een succesvolle uitvoering wordt vergroot. onsburo ondersteunt de gemeente hierbij. In de buurten Jekerkwartier Noord en Boschpoort (samen representatief voor Maastricht) zijn bewoners uitgedaagd om samen met de gemeente een nieuwe manier van afval inzamelen vorm te geven.

Bewoner aan het woord
“Sinds ik hieraan mee doe, ben ik er nog bewuster mee bezig. Ik doe mijn best om die rode restzak zo weinig mogelijk aan de straat te hoeven zetten.”
Janine heeft deelgenomen aan het bewonerspanel in Jekerkwartier Noord. Toen ze de oproep voor het bewonerspanel in de brievenbus kreeg, was ze meteen geïnteresseerd. “Samen met een andere bewoner van het appartementencomplex waar ik woon, ben ik naar de bijeenkomsten gegaan. Wel zo gezellig. Ik vind het leuk dat er ook een paar jonge mensen mee deden.”

Cocreatie
onsburo heeft voor de bewonerspanels een serie workshops georganiseerd. In deze workshops zijn de bewoners actief aan de slag gegaan om een inzamelsysteem te bedenken dat in hun buurt past én dat de meeste grondstoffen oplevert. Hiervoor heeft onsburo een uniek grondstoffenspel ontwikkeld.

Na de workshops hebben de bewonerspanels twee inzamelvarianten aan alle buurtbewoners voorgelegd. Via een stemformulier konden zij aangeven met welke proef zij in juni 2017 aan de slag willen gaan.

De inzamelproef
Door cocreatie is er veel draagvlak voor de afvalproef. De inwoners hebben actief hun wensen en eisen ingebracht. Deze verschilden per wijk. Logisch; de twee proefbuurten, Jekerkwartier Noord en Boschpoort, zijn bewust gekozen omdat ze samen een goed beeld vormen van het diverse Maastricht. Met de wensen en eisen op tafel, is er per buurt door de inwoners zelf een inzamelsysteem gekozen. Deze inzamelsystemen zullen vanaf 1 juni 2017 in de praktijk getest worden. Daarna wordt er beslist over doorvoering in heel Maastricht.

Nieuwsgierig?
Neem eens een kijkje op de website van de gemeente Maastricht!

Foto’s: Aron Nijs

“Inwoners zijn in panels en daarna via buurtpeilingen uitgebreid betrokken bij de proeven. Het is dus het verhaal van de mensen zelf. Ze hebben meegedacht, meegesproken en de keuzes gemaakt. Volledig gericht op hun eigen buurt. Niet alleen: ‘wat is goed voor mij’, maar ‘wat is het beste voor mijn buurt’. Ik ben er trots op dat dat gelukt is.”

wethouder J.M. Janssen - gemeente Maastricht.

"Door een uniek grondstofspel te ontwikkelen hebben we de bewoners op een begrijpelijke manier mee kunnen nemen inde wereld van afval en grondstoffen."

meer info? ga eens kletsen met:
ons Rijo

Afvalproef Hoogbouw gemeente Best

Afvalproef Hoogbouw gemeente Best

Samen met hoogbouw bewoners een nieuwe manier van afval inzamelen testen

Inzamelproef Haarlemmermeer

Inzamelproef Haarlemmermeer

Winst Uit Je Afval!

Hoogfrequent afval inzamelen en banen creëren

Hoogfrequent afval inzamelen en banen creëren

Inzamelproef huishoudelijk afval gemeente Waalre met elektrische fiets