Op 1 maart 2016 startte de afvalproef in de flats aan de Leemkuilen in de gemeente Best. Onsburo is door de gemeente Best gevraagd om deze afvalproef samen uit te voeren.

Tijdens de proef hebben we samen met de bewoners van deze flats een nieuwe manier van afval scheiden en inzamelen getest. Het doel hiervan is om minder restafval en meer hergebruik te realiseren, lagere kosten en meer gemak.

Betrokken bewoners
Onsburo vindt het belangrijk om bewoners intensief te betrekken bij de proef. Kennis, bewustwording en draagvlak zijn immers cruciaal voor het slagen van de proef. Hierom hebben we in februari 2016 een inloopavond georganiseerd voor alle bewoners. Deze avond vond plaats in De Boei, gevestigd in een van de flats. Onder het genot van een frietje en drankje in huiselijke sfeer, kwam de afvalproef ter sprake. Een Arabische en Poolse tolk zorgden voor de nodige vertalingen. De aanwezige 40 huishoudens waren positief over de proef en ter plekke werd hulp aan elkaar geboden voor het scheiden en wegbrengen van het afval.

Positieve reacties
‘Fijn dat we het oud papier en karton nu niet meer in huis hoeven te bewaren’ en ‘ik had niet gedacht dat het zo eenvoudig zou zijn’ waren veelgehoorde reacties.

Resultaat
De proef werd na een half jaar geëvalueerd. De proef leverde 57% meer gescheiden PMD-afval op dan dat er gemiddeld aan plastic afval in de gemeente werd ingezameld vóór de proef. Ook de hoeveelheid gescheiden oud papier en karton was toegenomen met circa 50%. Daarnaast werd circa 16 euro per jaar per huishouden bespaard op de inzamel- en verwerkingskosten. Uit een tevredenheidsenquête bleek dat het merendeel van de bewoners tevreden was over de nieuwe inzamelwijze.

De raad van de gemeente Best heeft op 26 september 2016 besloten de proef uit te rollen over de gehele gemeente Best.

Bekijk ook eens de website van de gemeente Best over de proef.

"Kennis, bewustwording en draagvlak bij bewoners zijn cruciaal voor het slagen van de inzamelproef."

meer info? ga eens kletsen met:
ons Rijo