Op 20 januari 2016 is een afvalproef gestart in de laagbouw van wijk De Leeuwerik in de gemeente Best. Onsburo is door de gemeente Best gevraagd om deze afvalproef samen uit te voeren.

Tijdens de proef hebben we samen met de bewoners van deze wijk een nieuwe manier van afval scheiden en inzamelen getest. Het doel hiervan is om minder restafval en meer hergebruik te realiseren, lagere kosten en meer gemak.

Etensresten, luier- en incontinentieafval
Onsburo is van mening dat grondstofstromen die veel stankoverlast kunnen veroorzaken vaak aan huis opgehaald moeten worden. Zo ontzorgen we de burger en is hij/zij meer geneigd om deze grondstoffen gescheiden aan te leveren. Tijdens de afvalproef hebben we etensresten en luier- en incontinentieafval iedere week gescheiden aan huis ingezameld. Het luier- en incontinentieafval kon op een discrete manier worden aangeboden, in een emmer identiek aan de emmer voor etensresten. Beide stromen werden ook op dezelfde dag ingezameld.

Klankbordgroep
De mening van de burger is belangrijk! Voor de start van de proef is een klankbordgroep van circa 30 bewoners gevormd. De groep is voor, tijdens en na de proef diverse keren bij elkaar geweest om de communicatie over en de ervaringen met de proef te bespreken. Een excursie naar een biovergister en PMD-sorteerfabriek, gaf de groep meer kennis over hoe het gescheiden afval wordt verwerkt. De klankbordgroep heeft haar mening over de proef op 12 september 2016 zelf aan de raad gepresenteerd.

Resultaat
De proef werd na een half jaar geëvalueerd. De proef leverde een grote bijdrage aan de doelstelling van de gemeente om in 2030 (rest)afvalloos te zijn. De hoeveelheid restafval is tijdens de afvalproef met 80% (!) afgenomen naar 56 kilogram per inwoner per jaar. De betere afvalscheiding en meer hergebruik vertaalde zich ook in een financiële besparing. De bewoners beoordeelden de nieuwe inzamelwijze met een voldoende tot goed, behalve de inzameling van restafval. Restafval werd tijdens de proef ingezameld in een zak in plaats van een minicontainer.

De raad van de gemeente Best heeft op 26 september 2016 besloten de geteste inzamelwijze met een aantal aanpassingen uit te rollen over de gehele gemeente Best.

Bekijk ook eens de website van de gemeente Best over de proef.

"Ik vond het erg leuk om deel te nemen aan de klankbordgroep en zo een bijdrage te leveren aan een betere wereld en buurt" – Louis van der Krabben, bewoner De Leeuwerik

"Stankoverlast kunnen we voorkomen door veel vaker aan huis op te halen."

meer info? ga eens kletsen met:
ons Rijo

Afvalproef Hoogbouw gemeente Best

Afvalproef Hoogbouw gemeente Best

Samen met hoogbouw bewoners een nieuwe manier van afval inzamelen testen

Inzamelproef Haarlemmermeer

Inzamelproef Haarlemmermeer

Winst Uit Je Afval!

Hoogfrequent afval inzamelen en banen creëren

Hoogfrequent afval inzamelen en banen creëren

Inzamelproef huishoudelijk afval gemeente Waalre met elektrische fiets