De laatste jaren verandert er veel op het gebied van afval. Niet alleen de hoeveelheid restafval moet naar beneden, maar ook de markttarieven zijn in beweging. Daarnaast bestaat een deel van de afvalbegroting uit landelijke subsidies, waar de gemeente geen invloed op heeft. Allemaal factoren die de gesloten gemeentelijke afvalbegroting beïnvloeden. Voor de gemeente de uitdaging om in deze tijd de tarieven van de afvalstoffenheffing niet ieder jaar te laten schommelen.

Meer inzicht in afvalbegroting
Gemeenten willen eenvoudig de kosten voor de afvalinzameling kunnen toerekenen naar de verschillende tariefgroepen en inzicht krijgen in de effecten van andere beleidskeuzes of veranderende tarieven als gevolg van marktontwikkelingen of van nieuwe contracten. onsburo ontwikkelde daarom een actueel beheermodel Afvalbegroting.

Samen voor u
Samen met de beleidsmedewerker afval en de financieel consulent van uw gemeente nemen we de wensen door. Want een slim model bouwen vinden we leuk, maar een slim model bouwen dat de klant helpt en ontlast vinden we nóg leuker.

Het product
Het beheermodel (excel) kan op maat gemaakt worden zodat het aansluit bij de eigen financiële beheersoftware van uw gemeente. Het beheermodel genereert automatisch:

  • de afvalbegroting voor volgend jaar (op basis van de ingevoerde voorspelde hoeveelheden, inzamelfrequenties, contractafspraken, etc.);
  • een vergelijking tussen de berekende begroting en realisatie (van welk jaar kunt u zelf kiezen);
  • een toerekening van de verschillende begrotingsposten naar type aansluiting en type tarief (vast, variabel);
  • een rekenkundig voorstel voor tarieven voor volgend jaar op basis van toerekening.

Met behulp van dit beheermodel kunt u voorspellen welke invloed de volgende wijzigingen op de afvalbegroting van uw gemeente hebben:

  • nieuwe contracten;
  • wijziging in subsidies;
  • wijziging in marktvergoedingen;
  • wijziging in de inzameling (wijze, frequentie, ingezamelde hoeveelheden van verschillende stromen, tarieven afvalstoffenheffing etc.).

Ook krijgt u met dit beheermodel inzicht in hoeverre de afvalbegroting afhankelijk is van inkomsten uit subsidies en uit marktvergoedingen.

Uitbreidingsmogelijkheden
Meer of andere wensen voor het beheren van uw afvalbegroting? Denk bijvoorbeeld aan een managementrapportage om kort en krachtig de realisatie ten opzichte van de begroting te rapporteren. Geen probleem. Aanpassingen of aanvullingen op het beheermodel zijn op verzoek mogelijk. We gaan dan samen met u om tafel om te kijken of we uw wensen kunnen realiseren. Daarbij bespreken we ook of wij denken dat het beheermodel voor u iets kan opleveren ten opzichte van uw huidige werkwijze. Met andere woorden: hoe beheert u nu uw afvalbegroting en levert het beheermodel dat wij voor u kunnen bouwen voldoende toegevoegde waarde ten opzichte van uw huidige werkwijze? En we zeggen het ook eerlijk als wij denken dat dat niet het geval is.

“Ik wil, door het leveren van kwaliteit, graag zinvolle producten achterlaten waar de gemeente zelf mee verder kan.”

meer info? ga eens kletsen met:
ons Rijo

Afvalloos Maastricht

Afvalloos Maastricht

Burgerparticipatie helpt Maastricht nog meer recyclen

Eersel op weg naar afvalvrij

Eersel op weg naar afvalvrij

Sociale werkgelegenheid inzetten bij hergebruik grondstoffen

Integrale Aanpak Zwerfafval

Integrale Aanpak Zwerfafval

Plan, uitvoer en verantwoording zwerfafvalvergoeding.