Op 22 maart 2016 heeft de gemeenteraad van Leudal het bestemmingsplan vastgesteld voor het gebied Scheyvenhofweg 10 in Heythuysen.

Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van Zorgresidentie Scheyvenhof mogelijk. In de karakteristieke en vrijstaande villa ‘Scheyvenhof’ komt een particuliere woonzorgvoorziening met kwalitatief hoogwaardige zorg en mogelijkheden voor toerisme en recreatie. Er komen maximaal 27 appartementen, waarvan 21 bestemd voor wonen en 6 bestemd voor psychogeriatrische zorg. De extramurale aanbieder biedt thuiszorg, verpleging, dagbesteding en begeleiding.

Op het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend en de gemeenteraad heeft het plan dan ook ongewijzigd vastgesteld. Een mijlpaal in de ontwikkeling van de Zorgresidentie! Het sein staat op groen voor het verlenen van de noodzakelijke vergunningen en dan kan gestart worden met de realisatie. Onsburo maakte in samenwerking met M&A Milieuadviesbureau het bestemmingsplan en verzorgde de coördinatie tussen opdrachtgever, gemeente Leudal en de provincie Limburg.

"Villa ‘Scheyvenhof’ wordt ontwikkelend tot een particuliere woonzorgvoorziening met kwalitatief hoogwaardige zorg en mogelijkheden voor toerisme en recreatie."

meer info? ga eens kletsen met:
ons Rijo

Integrale Aanpak Zwerfafval

Integrale Aanpak Zwerfafval

Plan, uitvoer en verantwoording zwerfafvalvergoeding.

Ruimte voor Energie

Ruimte voor Energie

Een breed gedragen kansenkaart voor Zuidoost-Brabant met de ruimtevraag voor duurzame energieopwekking

Transitie Intensieve Dierhouderij

Transitie Intensieve Dierhouderij

Toekomst buitengebied en intensieve dierhouderij Reusel-de Mierden