Een breed gedragen oplossing ontwikkel je niet vóór maar mét de gemeenschap. Burgerparticipatie is daarom voor overheden een belangrijk middel in beleidsontwikkeling. Het creëert draagvlak, stimuleert burgerinitiatieven en genereert nieuwe ideeën uit het hart van de samenleving. Maar hoe doe je dat, op de juiste manier aan je inwoners vragen welke kant juist zij op willen?

De kracht van samen
Met burgerparticipatie betrek je inwoners niet alleen bij beleid en ontwikkelingen, je creëert ook direct draagvlak voor een aankomende verandering. De kracht van zulke trajecten zit hem voornamelijk in het proces. Door een goed doordacht participatieproces kun je optimaal inspelen op de denkkracht van inwoners. Het gevoel ‘de overheid doet wat ie zelf wil’ wordt hierdoor weggenomen waardoor begrip en draagvlak ontstaat.

Right time, right place
De ene gemeente is de andere niet. En niets zo veelzijdig als een buurt of wijk. Hoe vraag je al die mensen om hun mening? Hoe betrek je hen op de juiste manier bij een onderwerp wat hen misschien helemaal niet aanspreekt? Ieder participatietraject vergt maatwerk. Wij onderzoeken daarom altijd eerst de doelgroep en komen zo met passende oplossingen.

Zij gingen voor
Burgerparticipatietrajecten deden wij onder andere voor:

  • Gemeente Maastricht: voor meer hergebruik van huishoudelijk afval hebben we in drie wijken in Maastricht met een bewonerspanel een nieuw inzamelsysteem per wijk ontwikkeld. Dit hebben we gedaan met behulp van onsgrondstofspel. Met dit spel kon ieder bewonerspanel aan de ‘knoppen’ van een gemeentelijk inzamelsysteem draaien. Zo leerden ze de randvoorwaarden van een inzamelsysteem en de behoeften en wensen van hun buren kennen. Ieder bewonerspanel werkte twee varianten uit. Via een online platform konden alle buurtbewoners aangeven welke variant hun voorkeur had. Het gekozen inzamelsysteem is vervolgens per wijk in de praktijk getest. Bekijk project.
  • Gemeente Veldhoven: voor de wijkvisie van het Veldhovense Cobbeek konden buurtbewoners tijdens een drukbezochte inloopavond per thema hun eigen visie op de wijk geven. Hierna is met een select gezelschap projecten en initiatieven in de wijk verder uitgewerkt en gerealiseerd. Bekijk project.
  • Gemeente Waalre: inwoners van Waalre baalden van de stinkende luchtjes van afval in de zomer. Vanuit dit oogpunt hebben we gemeente en inwoners samengebracht en zijn we gekomen tot een nieuwe manier van hoogfrequent afval inzamelen. Bekijk project.
  • Gemeente Eersel: voor een innovatieve inzamelproef waarbij afval hoogfrequent wordt ingezameld deden we een beroep op de inwoners. Omdat driekwart van de proefwijk lid is van de buurtvereniging hebben we hen een prominente plek gegeven in het traject. De buurtvereniging fungeerde als klankbordgroep, ontwikkelde mee aan het communicatietraject en had een actieve rol in het informeren van inwoners over de proef. Bekijk project.
  • Gemeente Beesel: in een workshop ‘grondstof inzamelsystemen’ zijn de inwoners van de gemeente meegenomen in vijf verschillende systemen. Gewapend met fictieve valuta konden zij vervolgens hun geld ‘inzetten’ op het systeem van hun keuze.
  • Gemeente Haarlemmermeer: samen met inwoners, de afvalinzamelaar en gemeente hebben we in Haarlemmermeer per proefwijk een bewonerswerkgroep opgericht om een nieuw inzamelsysteem te ontwikkelen. Zij kregen in verschillende sessies uitgebreid uitleg over de verschillende (on)mogelijkheden van inzamelen, kosten en milieuresultaten. Wij lieten hen de verschillende opties waarderen en zo ontstonden breed gedragen inzamelsystemen, specifiek afgestemd op iedere proefwijk. Tijdens de proefperiode hebben we regelmatig overlegd met de bewonerswerkgroepen. Naast inzamelresultaten is ook per proefwijk door middel van een enquête het gebruiksgemak en de tevredenheid gemeten. Bekijk project.
  • Gemeente Sliedrecht: bij het ontwikkelen van de duurzaamheidsvisie voor de gemeente Sliedrecht hebben we inwoners en externe partners zoals het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen nadrukkelijk betrokken. Hun mening, wensen en ideeën hebben we gepeild door middel van enquêtes en 1 op 1 gesprekken. Het resultaat zal de gemeenteraad meenemen in haar ambitiebepaling en uitwerking van de visie.

Iets voor jou?
Wil jij jouw inwoners betrekken bij beleidsontwikkelingen? Kun je hier wel wat hulp gebruiken? Neem contact met ons op en kom langs bij onsburo!

Foto’s: Aron Nijs

"Een breed gedragen oplossing ontwikkel je niet vóór maar creëer je mét de gemeenschap!"

meer info? ga eens kletsen met:
ons Rijo

Afvalloos Maastricht

Afvalloos Maastricht

Burgerparticipatie helpt Maastricht nog meer recyclen

Burgerparticipatie: wijkvisie Cobbeek

Burgerparticipatie: wijkvisie Cobbeek

Samen met bewoners een toekomstbeeld schetsen voor de wijk

Inzamelproef Haarlemmermeer

Inzamelproef Haarlemmermeer

Winst Uit Je Afval!