Op 28 september is de visie op de Veldhovense wijk Cobbeek opgeleverd. De gemeente, woningstichting Thuis en welzijnsorganisatie Stimulans zijn samen aan de slag gegaan met Cobbeek.

De wijkvisie moest dienen als een toekomstperspectief voor de wijk en een gedragen actieprogramma te bevatten. De inbreng van bewoners, het wijkplatform en andere partijen was hierbij erg belangrijk. onsJoris heeft als onafhankelijk procesbegeleider de totstandkoming begeleid en de Wijkvisie Cobbeek opgesteld.

Onsburo heeft samen met de gemeente en de woningstichting een aanpak op maat uitgedacht. Middels twee wijkschouwen en een bureaustudie is een nul inventarisatie gemaakt van de wijk. Tevens zijn interviews gehouden met sleutelfiguren en is een analyse gemaakt van de wijk. Sterke en zwakke punten zijn benoemd en kansen en bedreigingen zijn aangegeven. Het resultaat van de studie is een compleet plaatje voor Cobbeek. Vervolgens is samen met de bewoners een toekomstbeeld voor Cobbeek opgesteld, inclusief een actieprogramma voor de korte en middellange termijn. Het toekomstbeeld is een eerste vertrekpunt voor verbeteringen.

Door de gekozen aanpak ontstond er vanaf het begin een grote betrokkenheid bij de wijkbewoners. Op de eerste brainstormavond waren circa 120 wijkbewoners aanwezig. Ook op de tweede verdiepingsavond was er met zo’n 60 bewoners een prima opkomst. Nu de wijkvisie is afgerond, komt de belangrijkste fase: de uitvoering van acties en projecten. Gemeente Veldhoven en Woningstichting Thuis hebben aangegeven initiatieven van bewoners waar mogelijk te zullen ondersteunen. De eerste activiteit om de sociale samenhang te verbeteren vindt in december al plaats, de eerste editie van de Cobbeekse winterwonderwandeling. De uitvoering is dus al gestart!

"Samen met de bewoners hebben we een toekomstbeeld opgezet. Zij voelden zich hierdoor zeer betrokken bij hun wijk."

meer info? ga eens kletsen met:
ons Rijo

Zorgresidentie Scheyvenhof

Zorgresidentie Scheyvenhof

Bestemmingsplan Zorgresidentie Scheyvenhof

Inzamelproef Haarlemmermeer

Inzamelproef Haarlemmermeer

Winst Uit Je Afval!

Kroonringen

Kroonringen

Kroonringen ter voorkoming zwerfafval in gemeente Waalre.