Ons restafval zit vol waardevolle grondstoffen. Om verspilling van die grondstoffen zo veel mogelijk te voorkomen is een ander inzamelsysteem nodig. Een systeem waar inwoners graag mee werken, dat betaalbaar is en waar een zo hoog mogelijk milieurendement mee wordt gehaald. En waar sociale werkgelegenheid mee wordt gecreëerd. Bij de inzamelproef voor huishoudelijk afval in Eersel komen al deze aspecten samen.

Speerpunten
Het landelijk streven is om in 2020 maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar over te houden. In 2025 mag dat nog maar 30 kg zijn. De gemeente Eersel is een koploper op het gebied van afval scheiden. In 2016 produceerden de inwoners gemiddeld 52 kg restafval. Met die hoeveelheid verdwijnen er toch nog veel bruikbare grondstoffen met het restafval in de verbrandingsoven. Samen met de gemeente Eersel ontwikkelen we daarom een nieuwe manier van afval inzamelen. Hierbij staan sociale werkgelegenheid en service voor de burger centraal. In de wijken Molenakkers en De Mortel wordt gedurende 2017 getest hoe het nieuwe systeem werkt.

Van afval naar grondstof
Als ‘goed scheiden’ gemakkelijk wordt gemaakt, gebeurt het beter. Hoogfrequent inzamelen is daarbij belangrijk. Twee keer per week je etensresten inleveren bijvoorbeeld, zodat het niet meer gaat stinken. In totaal worden 8 soorten afval verzameld; groente, fruit en etensresten, tuinafval, papier, glas, PMD, luiers en incontinentiemateriaal, kleine huisraad en restafval. Alles wat uit de restafvalzak blijft, kan ergens anders weer nuttig gebruikt worden!

Elektrisch inzamelvoertuig
Een nieuw systeem betekent ook een nieuwe manier van ophalen. Lokale partij Hapert Aanhangwagens is betrokken om een speciaal inzamelvoertuig te ontwikkelen. Het resultaat: een lichtgewicht aanhanger van duurzaam materiaal, waar de verschillende grondstofstromen mee ingezameld kunnen worden. Deze wordt voortgetrokken door een elektrisch voertuig. Dat is een stuk stiller en milieuvriendelijker dan de traditionele dieselwagen.

Sociale werkvoorziening
Het voertuig wordt bemand door Jim en Hans. Ze dragen hun steentje bij aan een beter milieu, maar worden ook bekende gezichten in de buurt. Op een vriendelijke manier helpen ze de bewoners met het afval scheiden. Ze zijn enorm enthousiast over het nuttige werk dat ze doen! Zo draagt deze innovatieve manier van inzamelen niet alleen bij aan een beter milieu, maar ook aan sociale werkgelegenheid.

Uitvoering
onsburo begeleidt de gemeente in het gehele proces; van ontwerp van het inzamelsysteem tot communicatie met alle betrokken partijen. De juiste partijen samenbrengen en de belangen van al die partijen behartigen is de voorwaarde voor een breed gedragen afval inzamelsysteem.

Positieve resultaten
Voorlopig staat de weegschaal op 12 kilo restafval per persoon per jaar; een uniek resultaat waar we samen met de gemeente Eersel trots op zijn. De inwoners zijn overwegend positief en er is nuttig werk gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: een win – win situatie.

De toekomst
Intensief contact met bewoners zorgt voor een optimaal resultaat in de proef. Ook de ervaringen met het inzamelvoertuig worden meegenomen. Allemaal om te komen tot een servicegerichte én zeer milieuvriendelijke manier van afval inzamelen, tegen betaalbare kosten. Uiteindelijk zal een uitgekristalliseerd systeem uitgerold worden in de hele gemeente Eersel en daarna in alle Kempengemeenten.

Nieuwsgierig?
Wil je meer weten over de proef? Laat het ons weten! Maar bekijk ook eens de website van de gemeente Eersel.
Bovenstaand filmpje is samen met andere interessante filmpjes over onze projecten te zien op ons youtube kanaal.

"We moeten werken aan een circulaire economie, vluchten kan niet meer!"

Chris Tönissen, wethouder gemeente Eersel

"De betrokkenheid van de wijkbewoners bij de inzamelproef is geweldig om te zien!"

meer info? ga eens kletsen met:
ons Rijo

Hoogfrequent afval inzamelen en banen creëren

Hoogfrequent afval inzamelen en banen creëren

Inzamelproef huishoudelijk afval gemeente Waalre met elektrische fiets

Inzamelproef Haarlemmermeer

Inzamelproef Haarlemmermeer

Winst Uit Je Afval!

Afvalproef Hoogbouw gemeente Best

Afvalproef Hoogbouw gemeente Best

Samen met hoogbouw bewoners een nieuwe manier van afval inzamelen testen