De gemeente Haarlemmermeer wil samen met haar inwoners het restafval met 95% verminderen en de afvalstoffenheffing halveren. Als extern projectleider heeft onsburo daarom samen met de gemeente, de bewoners en Meerlanden (afvalverwerkingsbedrijf) een bewonersparticipatie-traject opgezet en uitgerold. Hieruit zijn drie verschillende inzamelproeven ontstaan. Inwoners van geselecteerde wijken proberen een half jaar lang een andere manier van inzamelen uit. En de eerste resultaten zijn veelbelovend!

Winst uit je afval
GFT, papier en karton, plastic en drinkpakken zijn geen afval maar grondstoffen. Deze kunnen gescheiden ingezameld worden. Dat is winst. Voor het milieu, de toekomst en de portemonnee van de inwoners. Want door de hoeveelheid restafval naar beneden te brengen kan in de toekomst de afvalstoffenheffing omlaag.

Onze rol
onsburo is de primaire schakel tussen alle deelnemende partijen van de inzamelproef en participerende afdelingen binnen de gemeente. We verzorgen de communicatie richting en met bewonerswerkgroepen, ondersteunen de gemeente en Meerlanden in dit proces en verzorgen de monitoring van de pilots.

Samen met inwoners aan de slag
Van mei tot oktober 2016 zijn we met bewonerswerkgroepen op zoek gegaan naar een manier van inzamelen die past bij de inwoners en de wijken. In meerdere bijeenkomsten met workshops hebben we deze zoektocht volbracht. Meer gemak voor de bewoners en meer grondstoffen scheiden stonden hierbij centraal!

Draagvlak is het sleutelwoord voor een geslaagde proef. Tijdens de bijeenkomsten kwamen niet altijd direct de knelpunten naar boven. We zijn er ons van bewust dat er meerdere belangen spelen in een wijk, dat niet iedereen het achterste van de tong laat zien en dat soms een nieuw idee even moet bezinken. Hadden we geen goed gevoel na een bijeenkomst? Dan gingen we terug de wijk in. Pas op de plaats. Opnieuw praten, overwegen en beslissen. Bewoners voelen zich gehoord en er is een breed draagvlak gecreëerd. Daar zijn we trots op!

Waar en wanneer
De 3 verschillende inzamelproeven zijn op 16 januari 2017 gestart in de Kalslagerring in Linquenda (Nieuw-Vennep), Rijsenhout-Zuid (Rijsenhout) en op Eiland 3 in Floriande (Hoofddorp).

Meer informatie
Voor meer informatie over ‘Winst uit je Afval’ kun je ook eens de website van de gemeente Haarlemmermeer bekijken. Of lees wat Trouw over de inzamelproef schreef.

meer info? ga eens kletsen met:
ons Rijo

Hoogfrequent afval inzamelen en banen creëren

Hoogfrequent afval inzamelen en banen creëren

Inzamelproef huishoudelijk afval gemeente Waalre met elektrische fiets

Afvalproef Hoogbouw gemeente Best

Afvalproef Hoogbouw gemeente Best

Samen met hoogbouw bewoners een nieuwe manier van afval inzamelen testen

Afvalproef Laagbouw gemeente Best

Afvalproef Laagbouw gemeente Best

Samen met laagbouw bewoners een nieuwe manier van afval inzamelen testen