Voor de gemeente Valkenswaard heeft onsburo het milieujaarverslag 2015 opgesteld. Hierin staan de resultaten beschreven die behaald zijn met de 82 streefdoelen uit het milieubeleidsplan 2014-2015. Eind 2015 is 93% van al deze streefdoelen verwezenlijkt. Een mooi resultaat voor zo’n ambitieus plan!

Kort en leesbaar
Het Milieujaarverslag is geschreven voor zowel de gemeente zelf als voor haar inwoners, bedrijven, organisaties, provinciale overheid en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Daarom is het verslag kort en leesbaar gehouden. De resultaten zijn verdeeld per thema:

  • Bodem
  • Water
  • Natuur en Landschap
  • Verkeer
  • Lucht
  • Geluid
  • Vergunningverlening en handhaving
  • Klimaat en Energie
  • Afval
  • Natuur- en milieueducatie

Wet Milieubeheer
Iedere gemeente doet jaarlijks verslag over de uitvoering van haar milieubeleid. Dit is een wettelijke verplichting door de Wet Milieubeheer.

Benieuwd?
Nieuwsgierig naar de resultaten die de gemeente Valkenswaard behaalde? Bekijk gerust het milieujaarverslag van de gemeente Valkenswaard! Zelf ook behoefte aan zo’n milieujaarverslag? Neem gerust contact met ons op!

"Een Milieujaarverslag moet prettig leesbaar en begrijpelijk zijn voor zowel de gemeente zelf als haar inwoners en bedrijven."

meer info? ga eens kletsen met:
ons

Afvalloos Maastricht

Afvalloos Maastricht

Burgerparticipatie helpt Maastricht nog meer recyclen

Ruimte voor Energie

Ruimte voor Energie

Een breed gedragen kansenkaart voor Zuidoost-Brabant met de ruimtevraag voor duurzame energieopwekking

Team Gebouwde Omgeving

Team Gebouwde Omgeving

Totaalprojecten in de bouw van visie tot uitvoering