Zuidoost-Brabant Energieneutraal
Nederland heeft als doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. Het Rijk wil dit zo veel mogelijk op regionale schaal ingevuld hebben. Vanuit de ‘Werkplaats Strategie Ruimte’ is de regio Zuidoost-Brabant gestart met het opstellen van een nieuwe ‘regionale ruimtelijke strategie’. Omdat energietransitie een grote stempel zal drukken op hoe ons landschap er uit gaat zien en hoe we de beschikbare ruimte gebruiken, is in de Integrale Strategie Ruimte een hoofdstuk ‘Ruimte voor Energie’ opgenomen.

Gemeente Waalre trekt de kar
Bestuurders Paul van Liempd, wethouder gemeente Waalre en bestuurlijk trekker voor de regionale Gesprekstafel Duurzaamheid, is kartrekker voor deze duurzame energieopgave. In opdracht van deze gemeente werkten we samen met de Metropoolregio Eindhoven om het concept van het proces te ontwikkelen en van A tot Z te begeleiden. En het was een mooi, maar af en toe ook lastig traject omdat er op regionale schaal nog geen samenwerking was op dit thema. Maar na dit half jaar kunnen we zeggen dat er veel nieuwe contacten zijn gelegd en de eerste businesscases gevormd worden. Meer resultaat dan we vooraf hadden kunnen denken.

Kaart als start voor een strategie
Van december 2016 tot en met april 2017 zijn drie bijeenkomsten georganiseerd met stakeholders als gemeenten, energieleveranciers en netwerkbeheerders, natuur- en terreineigenaren, bedrijven en kennisinstellingen. Nooit eerder kwam een dusdanig uitgebreide groep (>100 personen) bijeen in Zuidoost-Brabant om zich te buigen over het ruimtegebruik voor de energietransitie.

Deze stakeholders hebben samen een kaart ontworpen met de kansen én de ruimtevraag van duurzame energieopwekking voor de regio Zuidoost-Brabant. Deze kaart is bedoeld als inspiratiedocument voor het realiseren van de regionale energieopgave. Tegelijkertijd ligt er een uitgebreide studie aan ten grondslag waardoor de stakeholders nu ook weten waar de opgave vandaan komt en wat de urgentie is. Een verhaal dat nog verder verteld moet worden.

Magazine
Als verslag van de drie bijeenkomsten wilden we een inspirerend document maken dat vooral ook liet zien wat er tijdens de ateliers gebeurd was. Dit zodat stakeholders die er niet bij waren, zich toch konden inleven in het zoekproces. Dit in plaats van enkel op basis van de presentaties een gevoel te krijgen. We hebben daarom een magazine ontwikkeld. Met interviews, achtergrondinformatie en reacties over de bijeenkomsten. Leest u mee?
Magazine #1
Magazine #2
Magazine #3

"De energietransitie is de grootste maar ook meest noodzakelijke verandering van deze tijd."

meer info? ga eens kletsen met:
ons

Hoogfrequent afval inzamelen en banen creëren

Hoogfrequent afval inzamelen en banen creëren

Inzamelproef huishoudelijk afval gemeente Waalre met elektrische fiets

Transitie Intensieve Dierhouderij

Transitie Intensieve Dierhouderij

Toekomst buitengebied en intensieve dierhouderij Reusel-de Mierden

Integrale Aanpak Zwerfafval

Integrale Aanpak Zwerfafval

Plan, uitvoer en verantwoording zwerfafvalvergoeding.