‘De bouw’ is een fantastisch vakgebied om onze duurzame visie op los te laten. Het is een krachtige pijler in de circulaire economie waar nog veel te winnen valt. Met een divers team met uitgebreide kennis werken we aan een scala aan interessante projecten.

Strategie, proces en uitvoering
Van een passende en duurzame visie voor een ontwikkelingsgebied tot het controleren van de wapening, ons Team Gebouwde Omgeving is breed inzetbaar!

 • Strategie: we helpen je met het creëren van een passende duurzame visie, het vaststellen van een stevige strategie en het formuleren van duidelijk doelen. Dit doen we bijvoorbeeld in een Ruimtelijke Onderbouwing.
 • Procesbegeleiding: we begeleiden bouwprojecten en complexe vergunningaanvragen of leveren hiervoor deelproducten af.
 • Uitvoering: we ondersteunen en begeleiden overheden op de afdelingen Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Bouwen en Milieu), Juridische Ondersteuning en Ruimtelijke Ordening.

De vraag
Aan iedere opdracht ligt een vraag ten grondslag. Die vraag is niet per definitie direct duidelijk. Soms zijn er meerdere behoeftes, andere keren kan de vraag genuanceerd worden. Wij dagen onze opdrachtgevers uit om samen met ons de juiste vraag te formuleren. Want alleen zo komen we tot het beste resultaat.

Het team
onsburo heeft een brede groep adviseurs die hun hart bij de bouw hebben liggen. Hun brede vakkennis hebben ze opgedaan bij zowel de commerciële bouwwereld als bij de overheid.

Daarnaast maken we gebruik van een flexibel maar zeer persoonlijk netwerk. Zo kunnen we snel schakelen en altijd de juiste persoon én kennis bieden.

Voor wie?
Ons team gebouwde omgeving heeft een diverse groep opdrachtgevers bij overheden, bedrijven en particulieren, zoals:

  • Gezusters van het Loreto kloostercomplex te Simpelveld
  • Omgevingsdienst Rivierenland
  • Waterschapsbedrijf Limburg
  • Gemeente Venlo
  • Gemeente Valkenswaard
  • Gemeente Roermond

"Door jullie vastberadenheid en een goede onderbouwing hebben we samen een mooi project neergezet voor de zusters van het Loreto Klooster. Goed werk!"

Frank Kuijpers - Kuijpers Vastgoed Consultancy

"De kennis die ik heb opgedaan in de commerciële bouwwereld zet ik nu in voor duurzame projecten."

meer info? ga eens kletsen met:
ons Rijo

Zorgresidentie Scheyvenhof

Zorgresidentie Scheyvenhof

Bestemmingsplan Zorgresidentie Scheyvenhof

Burgerparticipatie: wijkvisie Cobbeek

Burgerparticipatie: wijkvisie Cobbeek

Samen met bewoners een toekomstbeeld schetsen voor de wijk

Transitie Intensieve Dierhouderij

Transitie Intensieve Dierhouderij

Toekomst buitengebied en intensieve dierhouderij Reusel-de Mierden