Toekomst buitengebied en intensieve dierhouderij in Reusel-de Mierden
Het buitengebied is een plek waar veel functies samenkomen. Er wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd in een variëteit aan landschappen en natuur. Het buitengebied is ook van oudsher het gebied waar de agrarische sector een plek heeft. Na het uitbreken van de varkenspest, zo’n 20 jaar geleden, is er een maatschappelijke discussie ontstaan over de toekomst van de (intensieve) dierhouderij. Vraagstukken over gezondheid van mens en dier zijn onderwerp van gesprek. Maar ook de toekomst van de sector zelf en de individuele dierhouderijbedrijven, wordt opnieuw tegen het licht gehouden. In de gemeente Reusel-De Mierden wordt op verschillende manieren gewerkt aan het versterken van een prettig leefklimaat, een toekomstbestendige sector en een samenleving die vertrouwen heeft in elkaar.

Integrale aanpak voor vertrouwen
Vertrouwen terugbrengen en onrust wegnemen lukt alleen als er een integrale aanpak is op alle activiteiten en dossiers rondom de intensieve dierhouderij. Het transitieteam Reusel-De Mierden doet dit via vier lijnen:

  • Ontwikkelen van beleidskaders (integrale benadering Structuurvisie, bestemmingsplan buitengebied, belevingsonderzoek).
  • Oplossen van enkele knelpunten die op dit moment veel overlast veroorzaken binnen de gemeente.
  • Vormgeven van een omgevingsbewuste afhandeling van VTH-taken (Vergunning, Toezicht en Handhaving).
  • Maatschappelijke discussie over de transitie. Een open gesprek tussen gemeente, inwoners en ondernemers over de toekomst van het buitengebied en de plek van de intensieve dierhouderij daarin.

Transitieteam
Sandra Borremans heeft vanuit onsburo plaatsgenomen in het transitieteam Reusel-de Mierden en werkte hierin samen met de provincie Noord-Brabant. Als eerste aanspreekpunt bij de gemeente, zorgde zij voor het stroomlijnen van de beleidskaders en werkte aan het daadwerkelijk realiseren van merkbare verbeteringen in de gemeente. Drie dagen in de week zat zij daarom van februari t/m juni 2017 bij de gemeente in huis.

Businesscase
Daarnaast coördineerde Sandra Borremens de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek dat naar aanleiding van de structuurvisie is opgestart. Het onderzoek (dat ook businesscase wordt genoemd) beslaat vijf aspecten met ieder een eigen werkgroep:

  • Ruimtelijke strategie en planeconomie
  • Innovatie, duurzaamheid en bedrijfsvoering
  • Gezondheidsaspecten mens en dier
  • Verkeer
  • Beleving & communicatie

De werkgroepen bestaan uit leden met expertise als: dierenarts, huisarts, WUR, agrarisch onder-nemers, GGD Brabant-Zuidoost, inwoners gemeente, TU Eindhoven, NHTV Hogeschool, provincie Noord-Brabant, VTH de Kempen, Fontys Hogeschool en adviesbureaus. Eind oktober verwachten we het eindresultaat dat in januari van 2018 in de gemeenteraad behandeld zal worden.

Vervolg
Vanaf juli 2017 wordt de transitie intensieve dierhouderij bij de gemeente Reusel-de Mierden rechtstreeks uitgevoerd door ‘Sandra Borremans Conceptontwikkeling’.

Lees meer over de integrale aanpak op de website van de gemeente Reusel-de Mierden.

"Vertrouwen terugbrengen lukt alleen met een integrale aanpak."

meer info? ga eens kletsen met:
ons Rijo

Ruimte voor Energie

Ruimte voor Energie

Een breed gedragen kansenkaart voor Zuidoost-Brabant met de ruimtevraag voor duurzame energieopwekking

Hoogfrequent afval inzamelen en banen creëren

Hoogfrequent afval inzamelen en banen creëren

Inzamelproef huishoudelijk afval gemeente Waalre met elektrische fiets

Integrale Aanpak Zwerfafval

Integrale Aanpak Zwerfafval

Plan, uitvoer en verantwoording zwerfafvalvergoeding.