Bij onsburo staat plezier in wat je doet voorop. Dat haalt het beste in mensen naar boven! We helpen daar ook graag anderen bij. Onze collega’s, onze klanten, iedereen. Werk voor iedereen, gezondheid voor iedereen, geluk voor iedereen: de samenlevingstransitie!

Een continue veranderend speelveld
Vergrijzing, een groeiende mismatch tussen opleidingen en de arbeidsmarkt, meer mensen met een burn-out: bewegingen die de maatschappelijke context veranderen. Een systeem dat niet in staat is mee te bewegen met deze veranderende context, kan op den duur niet meer functioneren. Organisaties raken los van wat de maatschappij vraagt: de duurzame inzet van mensen. Duurzame inzet van menselijke energie, van kennis, zodat iedereen nuttig werk kan blijven doen, zo lang als je zelf wilt. Dat is een significant component van de circulaire economie!

Samen naar een breed gedragen oplossing
onsburo benut alle mogelijkheden voor duurzame inzet van werknemers, betaalbare, gezonde voeding en kwalitatief goede zorg. Je hoeft niet aan alle knoppen te draaien om hier kansen voor te creëren. De kunst is het vinden van dé knoppen die beweging in gang zetten.

Wat wij doen

  • Het nieuwe wonen; van concept tot vergunning
  • Levensbestendig bouwen
  • Werkgelegenheid; kansen zien, creëren en benutten
  • Burgerparticipatietrajecten
  • Wij zijn altijd op zoek naar iets nieuws. Innovatieve ideeën, anders denken. Wil jij iets veranderen? Kom met ons praten!

Meer circulair
Benieuwd op welke manieren wij nog meer werken aan een circulaire wereld?

Zorgresidentie Scheyvenhof

Zorgresidentie Scheyvenhof

Bestemmingsplan Zorgresidentie Scheyvenhof

Speciaal onderwijs: gastlessen

Speciaal onderwijs: gastlessen

Duurzaamheid voor het speciaal onderwijs

Burgerparticipatie: wijkvisie Cobbeek

Burgerparticipatie: wijkvisie Cobbeek

Samen met bewoners een toekomstbeeld schetsen voor de wijk

"Bij onsburo staat plezier in wat je doet voorop."