ons Rijo

Voor mij en iedereen bij onsburo zijn 3 v’s belangrijk: vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbondenheid. Behalve de 3 v’s zijn ook de 3 p’s voor mij belangrijk: plezier, passie en performance. Deze 3 p’s zorgen ervoor dat je geen tijd en energie hoeft te stoppen in het bereiken van de 3 v’s.

De v’s en p’s zijn, in mijn ogen, het fundament van samenwerken en samen werken. Dit
fundament is de vaak genoemde “klik”. Een klik tussen opdrachtgever en opdrachtnemer garandeert een grotere kans op succes. Hobbels worden makkelijker genomen, dalen sneller doorkruist. De klik vinden we niet alleen belangrijk met onze klanten, maar ook met de klanten van onze klanten.

De juiste persoon inzetten voor een opdracht zorgt ervoor dat een klik makkelijker wordt gemaakt. Het is net als in de grote wereld: je kan met de één makkelijker door ‘n deur dan met de ander. Daar houden we rekening mee met het uitvoeren van onze opdrachten.

Mijn motto is dan ook: wat gij wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander.